ابولا را بشناسید و به دیگران نیز بشناسانید‏ | Let’s know EBOLA

ابولا چیست؟

یک بیماریه ویروسی است که انسانها را آلوده میکند و به احتمال حدود ۹۰ درصد فرد آلوده شده را خواهد کشت

این ویروس از طریق حیوانات وحشی به انسان منتقل شده و بعد ازطریق انسانهای الوده پخش شده است

 میزبان اصلی این ویروس خفاش بوده است

ویروس ابولا چطورمنتقل میشود؟

.از طریق تماس بدن انسان با خون و ترشحاتِ بدن و فضولات حیوانات آلوده-

.ازطریق تماس با مخاط، پوست، خون، رابطه جنسی و فضولات و حتی جسد انسان آلوده-

 باید بدانید اسپرم فرد مبتلا به ابولا تا ۷ هفته بعد از بهبود کامل (احتمالی)حاوی این ویروس کشندهست و

 بسیاری از موارد ابتلا به ابولا زمانی دیده میشود که پرستاران یا پزشکان در حال مراقبت از بیمار یا کنترل

میزان عفونت هستنداحتمال بروز بیماری در خانمهای باردار، بچهها و افرادی که ضعف سیستم ایمنی دارند خیلی بیشتر است

 علایم ونشانههای بیماری ابولا چیست؟

.علایم بیماری ۲ تا ۳ هفته بعد از ورود ویروس به بدن مشاهده میشود

 .علایم ابتدایی شامل تب، گلودرد، دردعضلانی و سردرد و پس از مدتی تهوع، اسهال و استفراغ هم اضافه میشود

 و بعد از این عملکرد کلیه و کبد مختل شده و بیمار شروع به خونریزی میکند

خونریزی ناشی از بیماری ابولا میتواند داخلی و خارجی باشد

.علایم آزمایشگاهی بیماری ابولا قابل توجه کادر بهداشت و درمان : کاهشگلبولسفید / کاهشمیزانپلاکت / افزایشمحسوسآنزیمهایکبدی

.علایم اولیه مالاریا، حصبه، وبا، طاعون، هپاتیت و مننژیت شبیه به ابولاست پس قبل از تشخیص بیماری ابولا، احتمال بیماریهای گفته شده باید بهطور کامل رد شود

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.